Hakan REÇBER

EĞİTİM
Mastır              : İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı İşletme (MBA Tezli)
Lisans              : Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi İşletme Bölümü
Ön Lisans       : İstanbul Üniversitesi Sivil Havacılık İşletmeciliği
                          : Anadolu Üniversitesi Sağlık Kurumları İşletmeciliği
                          : Anadolu Üniversitesi Halkla İlişkiler
Lise                  : 19 Mayıs Anadolu Lisesi - Sosyal Bilimler Bölümü
Yabancı Dil    : İngilizce-Orta

ARTI DEĞER EĞİTİM ORGANİZASYON ve DANIŞMANLIK
Kurumsal Performans Yönetimi Eğitim Koordinatörü

HOLDİNG 
Stratejik Planlama ve İş Geliştirme Direktörlüğü
Stratejik Planlama ve İş Geliştirme Kıdemli Uzmanı
Holding bünyesinde faaliyet gösteren şirketlerin;
Holdinge bağlı 22 Şirket yönetimine Stratejik Planlama ve BCS eğitimleri vermek
Şirketlerin yönetimleri ile yapılan çalışmalar sonucu  stratejik planlarını oluşturmak.
Stratejik planları Holding Yönetim Kuruluna sunmak.
Yönetim Kurulu'nun onaylamış olduğu stratejik planlamaların BSC aracılığı ile kurumsal performans takip sistemine dönüştürmek.
Yeni yatırım alanlarının analizlerini yaparak yönetime sunmak, yenilikçi fikirlerle projeler üreten ekibe destek vermek.
Somut Projeler Üretmek ve Yönetmek 
TURİZM / Genel Müdürlük
Proje ve İş Geliştirme Yöneticisi 
Stratejik Plan oluşturma
Organizasyonel gelişim
KPI belirleme çalışması
Birimlerinin organizasyon şemalarını oluşturarak pozisyon ve yetkinlikleri belirlemek
Karlı projeler üretmek. Yenilikçi süreçler geliştirmek 
KARGO / Genel Müdürlük
Strateji ve İş Geliştirme Uzmanı
İş süreçlerinin analizi ve geliştirilmesi.
Operasyon el verimliliği arttırıcı kök neden çalışmaları
Şirket stratejik planlamasında belirtilen KPI ların takibini yapmak süreci yönetmek
Karlı projeler üretmek. Yenilikçi süreçler geliştirmek

PROJELER
Faaliyet Bazlı Maliyetlendirme        /    Hat Optimasyonu
Kargo Süreçlerinin İyileştirilmesi    /     Aktarma Merkezi Süreçlerinin İyileştirilmesi
Adres ve Dijital Harita Sistemi          /    Prim sistemi 


SERTİFİKA ve SEMİNERLER
Stratejik Planlama - KASEM
Stratejik Yönetim - İİE
İşletme Yönetimi - İİE
360 Derece Performans Değerlendirme - İİE
Yalın 6 Sigma – İTÜ
Blanced Score Card – İTÜ
Örgütsel Davranış - Doç. Dr. Erhan Atay  
Microsoft Bilgisayar Uzmanı (CATP) – BİLGE ADAM
TS EN ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi - TSE
Risk Tabanlı Proseslerin Yönetimi Eğitimi - TSE
TS EN ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi Dokümantasyon - TSE
TS EN ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi İç Tetkik - TSE
Milli Eğitim Bakanlığı Bilgisayar İşletmenliği Sertifikası  - MEB

EĞİTİM KONULARI
Aile İşletmelerinde Kurumsallaşma
Stratejik Planlama
Balanced Score Card
Kurumsal Performans Yönetimi

HOBİLER
Trekking
Satranç
Baskelbol