Yrd. Doç.Dr. Murat Çemberci

1980 İstanbul doğumlu olan Murat Çemberci, 2002 yılında Uludağ Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümünü bitirdikten sonra, 2003 yılında Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü İşletme Fakültesi Strateji Ana Bilim Dalı’nda İşletmelerde Yönetim Stratejileri Bölümünde Yüksek Lisans eğitimine başladı. Yüksek Lisans eğitimi süresince firmaların öğrenme yetenekleri, örgütsel öğrenme, teknolojik öğrenme ve öğrenmenin firma performansı üzerine etkisini araştıran çeşitli çalışmalar yaptı ve seminerler verdi.

2006 yılında “Örgütsel Öğrenmenin Ar-Ge Takımlarının Başarısına Etkisi” isimli Yüksek Lisans tezini savunarak İşletmelerde Yönetim Stratejileri alanında Strateji Uzmanı oldu.

2006–2007 yılları arası akademik çalışmalarına Tübitak’ta devam eden Murat Çemberci, Avrupa Birliği KOBİ Destek Projesi kapsamında “KOBİ’lerde Maliyet Minimizasyonu Hedefli Optimizasyon Çalışması” nda Proje Yöneticisi olarak çalıştı. Bu süre zarfında Uluslararası nakliye firmalarının maliyet yapıları baz alınmak sureti ile İspanya’da bulunan Institute of Itene’ de çeşitli incelemelerde bulundu.

2007 yılında Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü İşletme Fakültesi İşletme Ana Bilim Dalı’nda doktora eğitimine başlayarak akademik çalışmalarına devam etti. Doktora eğitimi surecinde Lojistik ve Tedarik Zinciri Yönetimi alanında çalışmalarda bulundu.

2011 Haziran’da İşletme Ana Bilim Dalında “Tedarik Zinciri Yönetiminin Göstergeleri ve Firma Performansı Üzerine Etkileri: Kavramsal Model Önerisi” isimli tezini savunarak Doktor oldu.

Uluslararası hakemli dergilerde birçok yayını bulunan Murat Çemberci çeşitli üniversitelerde misafir öğretim üyesi olarak uzmanlık alanlarında dersler vermektedir.

Ayrıca, Beykoz Lojistik Meslek Yüksek Okulu ile Nişantaşı Üniversitesi’nin kurucu öğretim üyesidir.

Akademik çalışmaları devam ederken, diğer yandan profesyonel iş hayatında da yer alan Murat Çemberci yaklaşık 10 yıl uluslararası bir şirkette yönetici olarak çalıştıktan sonra, çalışma hayatı boyunca karşılaştığı sorunlara çözüm üretmek amacıyla, akademik ve sektörel bilgilerini birleştirerek birçok firmaya dış ticaret, uluslararası kara taşımacılığı ve lojistik yönetimi konularında yönetim ve danışmanlık hizmeti vermeye başladı.

2012 Ağustos ayında İstanbul Ticaret Üniversitesi Lojistik Bölümüne Yardımcı Doçent olarak atandı ve halen İstanbul Ticaret Üniversitesi Uygulamalı Bilimler fakültesinde Öğretim Üyeliği görevine devam etmektedir.

Sektörel dergilerde sektöre yönelik makaleleri yayınlanan ve bir dönem haber sitelerinde ekonomi köşe yazarlığı yapan Murat Çemberci iyi derecede İngilizce bilmektedir.