Recep Heptaş

1978 Bartın doğumludur. 2000 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi Kamu Yönetimi bölümünden mezun olduktan sonra kimyevi maddeler ithalatı ve satışı yapan bir firmanın dış ticaret departmanında işe başlamıştır. Firmanın mevcut pörtföyünde bulunan ürünlerin ithalat işlemleri, tedarikçi görüşme, anlaşma ve satınalma süreçlerini gerçekleştirmiştir. Firmada yurtdışı tedarik süreçleri, yurtdışı satınalma ve sözleşme yönetimi, ithalat prosedürleri deneyimi elde etmiştir.

İki yıl bu firmada çalıştıktan sonra,İnanç Dış Ticaret Hizmetler Grubu firmasında işe başlayan Recep Heptaş, gümrükleme, lojistik, sigorta alanlarında faaliyet gösteren firmada ihracat ithalat yapan işletmelerin gümrükleme ve lojistik süreçlerinin organizasyonu görevini yerine getirmiştir. Aynı zamanda mevzuat takip sorumluluğunu da gerçekleştirerek değişen ve güncellenen dış ticaret mevzuatını takip edip yorumlayarak, firma müşterilerinin bilgilendirilmesi, tüm dış ticaret süreçleri ve karşılaşılan sorunlar ve çözüm yollarıyla ilgili danışmanlık yapmıştır. Firmanın aylık olarak yayınladığı Dış Ticaret Bülteni ve İhracat Dergisinde Yayın Yönetmenliği görevinde de bulunmuş, derginin yayına hazırlık süreci, makale yazımı gibi görevleri yerine getirmiştir.

2,5 yıllık çalışmanın sonunda, 2004 yılında, Kuveyttürk Katılım Bankası İmes Şubesinde Operasyon departmanında işe başlamıştır. Burada şube müşterilerinin kambiyo ve ticari kredi operasyon işlem süreçlerini gerçekleştirmiştir. Ardından bankanın Genel Müdürlük Dış Operasyon Departmanına geçmiş, burada banka müşterilerinin dış ticarete ilişkin akreditif, vesaik mukabili, kabul kredili, peşin ödeme, garanti mektubu gibi her türlü işlemlerinin yürütülmesi süreçlerinde görev almıştır.

2007 yılında Ziraat Bankası iştiraki Fintek A.Ş.'de görev yapan Recep Heptaş, burada banka dış operasyon ekranlarının yazılımları öncesi analiz, yazılım sonrası test süreçleri görevini yürütmüştür.

Ardından Aydın Örme Tekstil firmasında Dış Ticaret Yönetmenliği görevinde bulunmuş, firmanın yaptığı ihracat ve ithalat işlemlerinin müşteri tedarikçi görüşme ve anlaşmaları, ihracat ve ithalat operasyon süreçlerini yürütmüştür.

Çalışma hayatının içindeyken 2004 yılından itibaren seminer ve eğitimler vermeye başlayan Recep Heptaş, gerek genel katılıma açık gerekse kuruma özel eğitimlerde 3000’in üzerinde katılımcıya eğitim vermiş, dış ticaret uzmanı yetiştirmiştir. KOSGEB, ABİGEM, Kalkınma Ajansları gibi kurumların da akredite eğitmenidir.

Dış ticaretin ihracat firması, ithalat firması, gümrükleme lojistik firması, banka gibi temel ayaklarında çalışmış olmanın verdiği deneyimle; eğitimlerini tamamen uygulamalı olarak vermekte, katılımcıların dış ticaretin temel mantığını kavrayarak, karşılarına çıkacak tüm süreçleri pratik ve uygulamalı olarak görmelerini ve işlerinde de uygulayabilir bir seviyeye gelmelerini hedefleyerek sunmaktadır.

YAYINLANAN MAKALELERİ

  • Dış Ticarette Yönetim ve İş Geliştirme Teknikleri İHRACAT Dergisi Nisan 2004 Sayısı
  • İhracatta Müşteri Bulma Teknikleri İHRACAT Dergisi Mayıs 2004 Sayısı
  • Uzakdoğu'dan İthalatta Dikkat Edilmesi Gereken Noktalar İHRACAT Dergisi Mayıs 2004 Sayısı
  • Gümrük Mevzuatına Genel Bakış İHRACAT Dergisi Haziran 2004 Sayısı
  •  Dış Ticarette Kullanılan Teslim Şekilleri İHRACAT Dergisi Temmuz 2004 Sayısı
  • Dış Ticarette Kullanılan Ödeme Yöntemleri İHRACAT Dergisi Ağustos 2004 Sayısı
  • Akreditif Uygulamaları ve Dikkat Edilmesi Gereken Noktalar İHRACAT Dergisi Eylül 2004 Sayısı
  • Dış Ticarette Lojistik Uygulamaları İHRACAT Dergisi Ekim 2004 Sayısı

 

REFERANSLAR