Mesleki Eğitimler

Türkiye’nin en önemli sorunlarından biri de, gençlerin okullardan aldığı mesleki eğitim kalitesinin işvereni memnun etmediği , yeterli oranda ve kalitede mesleki eğitimini tamamlamış personel temininde ciddi sıkıntılar yaşadığı gerçeğidir.
Bu nedenle mesleki eğitimde seviye tanımları, katılımcılık, beceri ve yetkinlik, eğitim kalitesinin test edilmesi ve belgelendirilmesi gibi hususlar öne çıkmaktadır.

Bunun yanında 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu çerçevesinde çıkarılan yönetmelik gereği, bilhassa Mesleki Eğitim alma zorunluluğunu taşıyan “Tehlikeli ve “Çok Tehlikeli” sınıfta yer alan sektör ve işlerde, yapacağı iş ile ilgili mesleki eğitim aldığını belgeleyemeyen personelin, kesinlikle çalıştırılma imkanı bulunmamaktadır.

Aşağıdaki tabloda bulunan işlerde çalıştırılacakların yapılan işe uygun Mesleki Eğitim Belgesi olarak diploma, sertifika veya belgelerinin bulunup bulunmadığı konusu, bakanlık iş müfettişleri tarafından denetlenmektedir.

İşverenlerin, bu yönetmelik çerçevesinde yer alan işlerde çalıştırılacakları kişilerin mesleki eğitim belgelerinin bir örneğini, özlük dosyalarında bulundurmaları ve istendiğinde yetkili memurlara göstermeleri gerekmektedir.

6331 Sayılı İSG Kanunu’nda yer alan İdari Para Cezalarına göre; personeline Mesleki Eğitim Sertifikası aldırmamış şirketlerin her personel için idari para cezası uygulanmaktadır.

Yönetmelik çerçevesine giren işlerde, Sosyal Güvenlik Kurumuna ait kayıtlar esas alınarak 1/1/2013 tarihinden önce çalışmaya başlayan kişilere Millî Eğitim Bakanlığı ile, kurum ve kuruluşlar arasında düzenlenecek protokoller kapsamında verilecek en az 32 saatlik eğitim modüllerine tabi olarak alınan eğitimler sonucu düzenlenecek belgelere sahip olanlar, bu yönetmelik çerçevesinde mesleki eğitim almış olarak kabul edilmektedir.

Mesleki Eğitim alma zorunluluğu bulunan tehlikeli ve çok tehlikeli iş kollarına ait çizelge için tıklayınız...