Lojistik ve Tedarik Zinciri Yönetimi

EĞİTİM İÇERİĞİ         

Tedarik Kavramı

Tedarik Zinciri Kavramı

Tedarik Zincirinin Yapısı

Tedarik Zinciri Kararları

Tedarik Zinciri Yönetiminin Tanımı

Tedarik Zinciri Yönetiminin Amaçları

Tedarik Zinciri Yönetiminin Önemi

Tedarik Zinciri Yönetiminde İşletme Süreçleri

Tedarik Zinciri Yönetiminin İşletmeye Sağlayacağı Faydalar

Tedarik Zinciri Yönetimi Performansı Kavramı ve Ölçütleri

Tedarik Zinciri Yönetimi Performansının Göstergeleri

Tedarik Zincirinde Firmalar Arası Bilgi Paylaşımı

Tedarik Zincirinde Bilgi Teknolojileri Kullanımı

Tedarik Zincirinde Güven ve Bağlılık

Tedarik Zincirinde Çeviklik

Tedarik Zincirinde Esneklik

Tedarik Zinciri Entegrasyonu

Tedarik Zincirinde Yenilikçilik

Tedarik Zinciri Yönetimi Performansının Firma Performansı Üzerine Etkisi

 

EĞİTİMİN SÜRESİ       : 4 Saat

YAPILIŞ ŞEKLİ           : 1 Gün / Günde  4 Saat

EĞİTİMİN TARİHİ        : 

Tüm Etkinlikler
Tarih
 
  • KİRALIK OFİSLER
  • 01.05.2017 Detay
  • Satınalmacılara Satmak
  • 25.04.2017 Detay
  • Satışta Ekip Olma Bilinci İle Başarı
  • 28.04.2017 Detay
  • Farklı Kişiliklere Uyum İle Stres Yönetimi
  • 10.11.2016 Detay
  • Takım Çalışmasında Farklı Kişiliklerle Uyum ve Başarı
  • 16.11.2016 Detay