Kişisel Gelişim

  Eğitmenler // Oğuz Gülay  & Nesrin Özyazıcı         

                               

    Oğuz Gülay Eğitimleri      

       Kamu Ve Özel Sektör Kurumlarına Verilen Eğitimler

       Eğitim Konu Başlıkları

 1. “Diksiyon” Doğru ve Güzel Konuşma Teknikleri
 2. İnsan İlişkileri ve Davranış Biçimleri
 3. Kurum Çalışanlarında İlk İzlenimi ve Etkili İletişimin Önemi
 4. Yönetici Asistanı  “Zaman Yönetimi ve Stresle Baş Edebilme”
 5. Telefonda İletişim ve Doğru Görüşme Teknikleri
 6. Kurumlarda Etkin Ekip ve Takım Çalışması Teknikleri
 7. Beden Dili Kullanımı – Hitabet ve İkna Etme Yöntemleri
 8. İletişim Teknikleri ve Davranış Biçimlerinin Kurum Verimliliğine Yansıtılması
 9. Kamusal Yaşamda “Protokol Kuralları ve Sosyal Davranışlar”
 10. Motivasyon ve Pozitif Performansın Kurum Verimliliğine Katkıları
 11. Satış Pazarlamada “Etkili İletişim ve Davranış Biçimleri”
 12. İşgördüren ve İşgören İlişkileri
 13. Bireysel Kalitenin Çalışma Hayatına Etkileri
 14. Kurum Çalışanlarında “Etkin Zaman Yönetimi ve Stresle Baş Edebilme”
 15. Güvenlik Görevlileri için İletişim Teknikleri ve Davranış Biçimlerinin Önemi
 16. Kurum Çalışanlarında Profesyonel Düşünme ve Çalışma Teknikleri

Okullar ve Aileler İçin Verilen Eğitimler

Eğitim ve Konu Başlıkları

Anne – Baba – Çocuk İlişkisi

 1. Aile İçi İletişim
 2. Aile – Okul ve Çocuk Üçgeni
 3. Okul İçinde ve Okul Dışında Şiddet
 4. Doğru Aile Modeli
 5. Aile ve Ergende Uyum Sorunları
 6. Aile İçi Şiddet
 7. Bağımlılık Yapan Maddelerle İlgili Bilinçlendirme
 8. Sınav Kaygısı
 9. Moral ve Motivasyon
 10. Güvensizlikle Başa Çıkma
 11. Öğrenciler Arasında Düzeyli İlişkilerin Sağlanması

 

Nesrin Özyazıcı Eğitimleri

     BİREYSEL BANKACILIK MÜŞTERİ YÖNETİMİ

     Eğitimin İçeriği:

 • Mevduat ürünlerinin tanımı ve içeriği
 • Yatırım Fonlarının Tanımı ve içeriği
 • Sigorta Ürünlerinin Tanımı ve içeriği
 • Kredi Ürünlerinin tanımı ve içeriği
 • Her Üründe yaşanacak riskler ve riskleri minimize edecek teminatlar.
 • Ürünler ile ilgili yaşanmış örnekler

      ZOR İNSANLARLA BAŞA ÇIKMA SANATI

      Eğitimin içeriği:

 • Temel Kavramlar
 • İnsan Davranışlarındaki farklılıkların kaynağı
 • Bazı kimseler neden zor insan olurlar?
 • Çatışmalı zor durumlar
 • Olumsuzluk kaynakları, nedenleri ve başa çıkma yöntemleri
 • Yaygın zor insan tipleri ve davranışları
 • Zor insanlara yaklaşım nasıl olmalıdır.
 • Zor insanlar karşısındaki taktikler
 • Ast -Üst ilişkisindeki zorlu durumlar.
 • Zor İnsanları sakinleştirme teknikleri
 • Memnuniyetsiz kişileri memnun etmede dikkat edilecek hususlar
 • Güven uyandırma

      MÜŞTERİ MEMNUNİYETİ

      Eğitimin içeriği:

 • Müşteri Kavramı
 • Müşteri Memnuniyeti Niçin Önemlidir?
 • Müşteri Memnuniyeti Aşamaları
 • Müşteri Memnuniyetinin Başladığı Nokta
 • Müşteri Memnuniyeti Süreci
 • Müşteri Memnuniyetinin Sürekliliğinin Sağlanması
 • Şikayet Sistemi
 • İletişim Taktikleri
 • Kurum-Çalışma-Ürün Bilgilendirmesi
 • Müşteri Memnuniyetinin Ölçülmesi
 • Müşteri Memnuniyeti ve Müşteri Beklentisi
 • Müşteri Memnuniyeti ve Kurumunuz
 • Müşteri Memnuniyeti Uygulamaları     

       İletişimsel Performans ve Motivasyon Teknikleri

       Eğitimin içeriği:

 • İletişim Nedir?
 • İletişim Çeşitleri
 • Empatik İletişim Nedir?
 • İletişimde Uyum ve Ahenk
 • İletişim Tarzımız
 • İletişim Engelleri ve Aşma Yolları
 • Yanlış Dinleme
 • Etkin Dinleme
 • Soru Sorma İlkeleri
 • Eleştiride Sandviç Metodu
 • Farklı İnsan Kişilikleri ve Özellikleri
 • Kişilik Tiplerine Göre İletişim
 • İnsanların Dünyayı Algılama Biçimleri
 • Algılama Biçimlerine Göre İletişim 

          Hedef için Ekip Çalışması

          Eğitimin içeriği:

 • Takım nedir?
 • Takım çeşitleri
 • Takım oluşturma
 • Farklılık zenginliktir
 • Etkili takımın özellikleri
 • Başarısız takımlar
 • İyi ve kötü takım üyesi
 • Katılım ve adanma
 • Takımda iletişim
 • Takım iletişiminde sinerji
 • Takımda liderlik
 • Takımın başarıyla yönetilmesi
 • Takım içi ve dışı etkili iletişim becerilerinin sağlanması
 • Takım ruhu, heyecan ve birlik duygusunun sağlanması
 • Takımda başarılı görev dağılımı
 • Takım üyelerinin güçlü yönlerinin takım başarısına kanalize edilmesi
 • Takım üyelerinin zayıf yönlerinin geliştirilmesi
 • Verimlilik artırıcı çalışmalar 

      Stres Yönetimi

      Eğitimin içeriği:

 • Stres tam olarak nedir?
 • Stresle başa çıkma ve stres yönetimi
 • Stres kaynakları
 • Stres hakkında yanlış bilinenler
 • Stres belirtileri
 • Stresin çeşitleri
 • Sağlığımızı nasıl etkiliyor?
 • Stresle başa çıkmada başvurulan savunma mekanizmaları
 • Stresle baş etmek için etkili yöntemler
 • Kendi stresle başa çikma tarzınızı değerlendirme

      Zaman Yönetimi

      Eğitimin içeriği:

 • Zaman kavramı
 • Zaman planı hazırlama
 • Profesyonel ve özel yaşamda zaman planının önemi
 • Farklı sorumluluk ve rollerle baş etme yeteneği
 • Telefonu ve e-postayı verimli kullanma
 • Ertelemek
 • Hayır diyebilmek
 • İşleri öncelik sırasına koymak
 • Hedef belirleme
 • Niçin hedeflerle çalışma?
 • Zaman yönetimi karşısındaki engeller
 • Acil, önemli işlerin önceliği
 • Stratejik zaman planı

      Ekip Yönetimi

      Eğitimin İçeriği:

 • Ekip çalışmasının tanımı ve özellikleri
 • Ekibinizde kimler olmalı?
 • Ekip çalışmasında iletişim sistemi
 • Ekip yönetiminde Doğru iletişim
 • Ekip çalışmasının koşulları
 • Çalışma sırasında uyulması gereken kurallar
 • Ekip çalışmasının avantajları
 • Ekip çalışmasında yaşanan sorunlar
 • Ekip gelişimi
 • Ekip gelişiminin aşamaları
 • Liderliğin ekipteki önemi
 • Ekip çalışmasında “teşvik” prensibi
 • Ekip ruhu, heyecan ve birlik duygusunun oluşturulması
 • Ekipte başarılı görev dağılımı
 • Ekip üyelerinin güçlü yönlerinin ekip başarısına kanalize edilmesi
 • Ekip üyelerinin zayıf yönlerinin geliştirilmesi
 • Ekip performansının ölçülmesi