İş Güvenliği

OHSAS 18001:2007 İş Sağlığı ve İş Güvenliği Yönetim Sistemi

 AMAÇ:     

 Eğitimin amacı, katılımcılara OHSAS 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sisteminin temel mantığını, standardın yasal gerekliliklerle birlikte kullanımını ve farklı sektörlerde sağlık ve güvenlik uygulamalarını aktarmaktır.

 

İÇERİK:

·        İş sağlığı ve güvenliği (İSG) ile ilgili temel kavramlar

·        İSG Kavramının gelişimi ve günümüzdeki önemi

·        4857 sayılı iş kanunu ve ilgili zorunluluklar

·        İSG sisteminin temel yönetim prensipleri

·        OHSAS 18001 standardının analizi

   *       İSG Yönetim sisteminin kapsamı

   *       Genel terimler ve tanımlar

   *       Atıfta bulunulan standartlar, OHSAS 18001 standardının diğer standartlarla ilişkisi, standartların entegre kullanımı

   *       İSG politikası ve hedefler

   *       İSG Organizasyonu, yetki ve sorumluluklar

   *       Tehlike tanımlaması ve risk değerlendirmesi

   *       İSG Yönetim programları

   *       Yasal ve diğer şarlar

   *       Acil durum hazırlığı ve acil durum planları

   *       İSG dokümantasyonu, doküman ve kayıt kontrolü

   *       İşletme kontrolü, düzeltici faaliyetler

   *       İç tetkik

 

·        Yasal gereklilikler, operasyonel uygulamalar

·        Sektörel uygulamalara ilişkin soruların yanıtlanması

 

SÜRE:                1 Gün

 

KATILIMCI PROFİLİ:

İSG yönetim sistemi ve ilgili uygulamalar hakkında bilgi sahibi olmak isteyenler, danışman ve denetçi adayları, İSG sistem kurulum ve sistem yönetiminde görev almak isteyen çalışanlar 

 

 

OHSAS 18001 İş Sağlığı ve İş Güvenliği Yönetim Sistemi Kuruluş İçi Sistem Tetkikçisi

 AMAÇ:    

 Eğitimin amacı, katılımcılara OHSAS 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sisteminin temel mantığını, ve iç denetim ile ilgili temel gereklilikleri aktarmaktır.

 

İÇERİK:

  ·        İş sağlığı ve güvenliği (İSG) ile ilgili temel kavramlar

·        İSG Kavramının gelişimi ve günümüzdeki önemi

·        4857 sayılı iş kanunu ve ilgili zorunluluklar

·        İSG sisteminin temel yönetim prensipleri

·        OHSAS 18001 standardının analizi

     *       İSG Yönetim sisteminin kapsamı

     *       Genel terimler ve tanımlar

     *       Atıfta bulunulan standartlar, OHSAS 18001 standardının diğer standartlarla ilişkisi,  

              standartların entegre kullanımı

     *       İSG politikası ve hedefler

     *       İSG Organizasyonu, yetki ve sorumluluklar

     *       Tehlike tanımlaması ve risk değerlendirmesi

     *       İSG Yönetim programları

     *       Yasal ve diğer şarlar

     *       Acil durum hazırlığı ve acil durum planları

     *       İSG dokümantasyonu, doküman ve kayıt kontrolü

     *       İşletme kontrolü, düzeltici faaliyetler

     *       İç tetkik

     *       Yönetimin Gözden Geçirmesi

·        Denetim türleri

·        Denetimlerin planlanması

·        Soru listelerinin hazırlanması

·        Açılış ve kapanış toplantısı kuralları

·        Denetimin uygulanması

·        Objektif delilleri toplama, gözlemleme, değerlendirme ve raporlama

·        Uygunsuzlukların sınıflandırılması

·        Bir denetçini sahip olabileceği pozitif ve negatif özellikler

·        Sektörel uygulamalara ilişkin soruların yanıtlanması

SÜRE:                2 Gün

 

KATILIMCI PROFİLİ

İSG yönetim sistemi kuruluş içi veya yan sanayi denetimi gerçekleştirecek olan denetçi adayları, İSG sistem kurulum ve sistem yönetiminde görev almak isteyen çalışanlar 

 

 

4857 Sayılı İş Kanunu Gereklerine Göre İş Sağlığı ve İş Güvenliği

Amaç:       

Eğitimin amacı, katılımcılara çalışma ortamında kazaların önlenmesi, sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamının sağlanması için gerekli tedbirler, önlemler hakkında temel bilgiler vermek ve bunun yanında 4857 Sayılı İş Kanunu gereği tüm çalışanlara ve yöneticilerine düşen temel görevleri anlatmaktır.  

 

İÇERİK:

·         İş sağlığı ve güvenliği (İSG) ile ilgili temel kavramlar

·         İş Güvenliği Kavramının gelişimi ve önemi

·         4857 sayılı iş kanunu ile ilgili temel gerekler

·         Kazalar ve kazaya neden olan şartlar

·         Örnek güvensiz şartlar ve yaşanmış kazalar

·         İş kazalarının ortaya çıkış kaynakları

·         Kazaların, iş yükü, çalışma ortamı ve ihmale göre dağılımı

·         Temel iş güvenliği tedbirleri

·         Çalışma ortamında iş güvenliği ekipmanları ve bunların doğru şekilde kullanımı

·         İş güvenliği ile ilgili sorumluluklar

·         Kazalar, kazalarla müdahale, acil durumlar ve acil durum hazırlıkları

·         Tüm çalışanların bilmesi gereken temel iş güvenliği uygulamaları

·         Soruların cevaplanması

 

SÜRE:          1 Gün

KATILIMCI PROFİLİ:

Yukarıdaki program 4857 Sayılı İş Kanunu gereği tüm çalışanların alması gereken temel iş sağlığı ve iş güvenliği eğitimi içeriğini kapsamaktadır.               

Programdaki başlıklar altında verilecek bilgiler, katılımcı profiline göre (İşçi, İş Veren, Yönetici, Uzman vs.) detaylandırılıp çeşitlendirilmektedir.

Hem yasa gereği hem de sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamının sağlanması ve sürekliliğinin takibi için özellikle riskli ortamlarda faaliyet gösteren tüm çalışanlar bu programa katılmalıdır.

Tehlike Tanımlaması ve Risk Analizi Raporlaması

4857 Sayılı İş Kanunu gereği tüm kuruluşların, çalışma ortamındaki tehlike kaynaklarına göre, mevcut ve potansiyel riskleri tespit etmesi ve bu risklerden doğabilecek tehlikelere karşı gerekli önlemleri planlamaları ve uygulamaları yasal bir gerekliliktir. Risk analizi ile ilgili yasal gereklilik İş Kanunu içinde tanımlanmış fakat konu ile ilgili yönetmelik halen hazırlanmakta olup henüz yayınlanmamıştır.

 

Kuruluşlarda risk yönetiminin temel yaklaşımı:

Mevcut riskleri yok et

Yok edilmeyen risleri kabul edilebilir seviyeye çek, düşür.

Yok edilemeyen veya kabul edilebilir seviyeye çekilen riskleri kontrol altında tut

 

Risk analizi aşamaları:

Kuruluştaki süreçlerin incelenmesi

Operasyonların analizi

Tehlike kaynaklarının tanımlanması

Tehlike kaynağından doğabilecek riskli durumun tespiti

Tehlikeli olayın ortaya çıkma olasılığının tanımlanması (Sayısal olarak)

Ortaya çıkabilecek durumun etkisinin (Şiddetinin) belirlenmesi

Risk katsayısının hesaplanması

Olaydan kimlerin, nasıl zarar görebileceklerinin belirlenmesi

Risk düşürücü önlemlerin belirlenmesi ve tanımlanması

Bulguların kaydedilmesi ve raporlanması

 

Risk analizi ne zaman, hangi durumlarda gözden geçirilmeli veya tekrarlanmalı?

Kuruluşun kendi belirleyeceği makul aralıklarla

İş kazaları veya ciddi ramak kala durumları yaşandığında

Proseste, makine yerleşiminde, tesiste, iş akışında önemli değişiklik olduğunda

Operasyondaki personelde önemli ölçüde değişiklik olduğunda

Yasal şartlardaki veya özel müşteri şartlarındaki değişiklik durumlarında

Düzeltici faaliyet gerektirdiğinde