Temel Adli Bilirkişilik

1-Bilirkişilik Kavramı

2-Bilirkişi Olacaklarda Aranan Özellikler

3-Bilirkişiye Başvurulmasını Gerektiren Haller

4-Bilirkişilerin Seçilmesi

5-Bilirkişilerin Görevlendirilmesi Görev Ve Yetkileri

6-Bilirkişinin Faaliyetlerinin Mahkeme Tarafından Gözetilmesi

7-Bilirkişilik Görevinin Devredilmezliği

8-Bilirkişi Raporunun Kapsamı

9-Bilirkişinin Görevi Kabulden Kaçınması Ve Kaçınma Süersi

10-Bilirkişinin Mahkemeden Talep Edeceği Hususlar

11- Bilirkişilik Görevinin Sınırları

12- Bilirkişinin Tarafların Görüşlerine Başvurabilmesinin Şartları

13- Bilirkişinin Reddi

14- Bilirkişinin Sorumluluğu

15- Bilirkişinin Cezai Sorumluluğu

16- Bilirkişi Ücretleri

17- Bilirkişi Raporu Hazırlarken Dikkat Edilecek Hususlar