Yönetim-Organizasyon Koçluğu

 

Uygulama : Haftalık 2 saatlik seanslar olmak üzere 3, 6, 9 ay veya yıllık)

Koçluk Kapsamı:
Kurumsallaşma ve kurumsal dönüşüm sürecine girmiş işletmeye aşağıda belirtilen hizmetlerin sunulması olarak gerçekleşmektedir. 
Vizyon-Misyon-Hedef Güncelleme,
SWOT Analizi,
Stratejik Planlama,
Organizasyon Şemasının Güncellenmesi,
Motivasyon ve İletişim Sorunları
Aile İşletmesi Anayasasının Hazırlanması

Kimlere Sunulur:Yönetim-Organizasyon Koçluğu: Firma, birim veya takımlara sunulur.
Hedef: Birimlerde, takımlarda ve firmada yönetim-organizasyon yeteneklerini geliştirmek.