İşletme Koçluğu

Uygulama: Haftalık 2 saatlik seanslar olmak üzere 3, 6, 9 ay veya yıllık verilmektedir.

Koçluk Kapsamı:
Kurumsallaşma ve kurumsal dönüşüm sürecine girmiş işletmelerin yöneticileri için Yönetim ve Organizasyona dair tüm işletme sorunlarının ve çözümlerinin bireysel olarak müzakere edilmesini kapsamaktadır. 

Kimlere Sunulur: Yönetici Koçluğu (Bireysel): İşletme Yöneticileri ve Yönetici Adayları koçluk hizmetinden bireysel olarak istifade edebilirler.


Hedef: Yöneticilerde uygulamalı koçluk becerilerini geliştirmek.